<em id="anqlw"></em>
 1. <form id="anqlw"><acronym id="anqlw"></acronym></form>
 2. <progress id="anqlw"></progress>

  <em id="anqlw"><tr id="anqlw"></tr></em>
  <em id="anqlw"></em>
 3. 學習啦>學習方法>小學學習方法>一年級方法>一年級語文>《一年級下冊語文期末總復習題》正文

  一年級下冊語文期末總復習題

  時間:2015-10-12 16:17:10本文內容及圖片來源于讀者投稿,如有侵權請聯系xuexila888@qq.com 若木 我要投稿

   以下是小編為一年級小朋友準備的語文期末總復習題,供大家學習參考!

   一、看拼音寫漢字

   máo bǐ yòng chù dān yuán qǐng shì xiě zì

   ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

   yáng jiǎo gān tián zì cóng míng liàng shé jiān

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   wèi lái qiàn tiáo hé chàng tǔ chū jīng xià

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   chuī niú wèi dào jiào shēng hé miáo huā cǎo

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   qīng shān huā duǒ wán chéng duìshǒu hóng sè

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   tā動 men shí jiān shù yè duō shǎo lián máng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   Shān cūn fàng xué chūn jié gèng hǎo shā fā

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   yóu cài zhēng lùn xué wèn zài hū mǔ jī

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   qīng qīng de chē zhàn kōng zhōng gāo xìng gān jìng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   máo yī shēn tǐ yáng tái zhǐ yào guò qù

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   mā ma wěi bā zhuā zhù zhuǎ zi pí bāo

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   hēi bái shuāng shǒu xǔ duō dòng huà quán shēn

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   zuǒ yòu bù wá wa bǐ zhí rèn zhēn ràng kāi

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   hái yǒu shì fēi jīn nián měi tiān pīng ān

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   xìng gāo cǎi 烈 qīn ài sòng xìn zhù hù hù kǒu

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   tuì xiū qū fēn gāo shuǒ gāo míng gào bié

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   guǎng gào gè家gè hù yé ye tā男 men yí fèn

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   huǒ bàn jiā fǎ fēn zǔ zǔ zhǎng bēi shàng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   miè huǒ wài miàn tīng huà jiù shì yuán lái

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   shēng yīn yì biān zài jiàn gù shì tīng jiǎng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   lā chē cóng cǐ pǎo bù hěn jiǔ xiān shēng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   gāo dī hěn kuài shuō huà tā女 men kāi shǐ

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   yǐ jing bàn tiān qí shí zì diǎn kǔ guā

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   zhè yàng duì qí huān lè māo mī jìn dòng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   chī bǎo mí lù shī qù fǎn zhèng dān yuán

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   guān xīn xīn jiù shèng lì jìn bù wén míng

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   pǎo de kuài xiāng xìn hé píng péng you shén me

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   fā xiàn hǎo shì shuǎi wěi ba fāng xiàng huī sè

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   qián jìn fēn bié guò nián hā qiàn fǎn duì

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   Shān cūn chūn fēng xǔ duō zhōngjiān xiǎo jī

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   hóng yè qiān yán wàn yǔ fēng hé rì lì chūn huā qiū yuè

   ( ) ( ) ( ) ( )

   Shù pí shēn shàng dòng tīng shàng yī hǎo rén

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   xiān jìn hé qì xiāo shī cháng jiǔ tiān cháng dì jiǔ

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

   ((yì) (gān) (èr) (jìng)) ((wǔ) (yán) (liù) (sè)) ((sān) (xīn) (èr) (yì))

   ((qī) (shàng) (bā) (xià)) ((sì) (miàn) (bā) (fāng)) ((jiǔ) (niú) (èr) (hǔ))

   ((hé) (fēng) (xì) (yǔ)) ((shān) (qīng) (shuǐ) (xiù)) ( (niǎo) (yǔ) (huā) (xiāng))

   ((zhāo) (xiá) (xī) (yáng)) ((shù) (yè) (piāo) (piāo)) ((yuè) (ér) (wān) (wān))

   ((xiǎo) (cǎo) (qīng) (qīng) ) ((hé) (yè) (yuán) (yuán)) ((shù) (yè) (piāo) (piāo)) ((yuè) (ér) (wān) (wān)) ((xiǎo) (cǎo) (qīng) (qīng) ) ((pá) (shàng) (pá) (xià))

   ((zì) (gào) (fèn) (yǒng))((gè) (jiā) (gè) (hù))((sì) (miàn) (bā) (fāng))

   二、比一比在,在組詞。

   毛( ) 羊( ) 明( ) 古( ) 合( )

   筆( ) 半( ) 朋( ) 舌( ) 哈( )

   尖( ) 用( ) 示( ) 左( ) 把( )

   塵( ) 甩( ) 元( ) 右( ) 吧( )

   此( ) 向( ) 從( ) 欠( ) 未( )

   些( ) 句( ) 叢( ) 次( ) 味( )

   間( ) 瓜( ) 那( ) 吹( ) 母( )

   問( ) 爪( ) 哪( ) 歡( ) 每( )

   地( ) 干( ) 聽( ) 看( ) 臺( )

   池( ) 千( ) 近( ) 著( ) 告( )

   休( ) 全( ) 里( ) 背( ) 對( )

   體( ) 金( ) 黑( ) 青( ) 過( )

   林( ) 直( ) 親( ) 今( ) 故( )

   村( ) 真( ) 辛( ) 令( ) 放( )

   話( ) 高( ) 勝( ) 迷( ) 從( )

   活( ) 亮( ) 姓( ) 咪( ) 認( )

   講( ) 只( ) 們( ) 分( ) 丁( )

   進( ) 識( ) 門( ) 份( ) 打( )

   立( ) 紙( ) 色( ) 亂( ) 元( )

   拉( ) 低( ) 巴( ) 扎( ) 完( )

   樣( ) 趕( ) 告( ) 菜( ) 明( )

   羊( ) 起( ) 先( ) 愛( ) 陰( )

   和( ) 方( ) 關( ) 哈( ) 吐( )

   種( ) 放( ) 送( ) 給( ) 肚( )

   文( ) 困( ) 很( ) 阿( ) 生( )

   這( ) 因( ) 跟( ) 河( ) 勝( )

   想( ) 臺( ) 她( ) 什( ) 半( )

   相( ) 始( ) 地( ) 葉( ) 伴( )

   請( ) 親( ) 苗( ) 加( ) 邊( )

   青( ) 新( ) 貓( ) 動( ) 動( )

   筆( ) 字( ) 未( ) 叫( ) 華( )

   尾( ) 學( ) 末( ) 葉( ) 花( )

   草( ) 朵( ) 對( ) 紅( ) 忙( )

   早( ) 呆( ) 村( ) 江( ) 忘( )

   更( ) 沙( ) 采( ) 乎( ) 衣( )

   便( ) 抄( ) 彩( ) 呼( ) 農( )

   陽( ) 要( ) 過( ) 許( ) 動( )

   陰( ) 耍( ) 這( ) 計( ) 功( )

   左( ) 讓( ) 還( ) 非( ) 各( )

   在( ) 認( ) 這( ) 豐( ) 名( )

   法( ) 組( ) 面( ) 聽( ) 邊( )

   活( ) 祖( ) 而( ) 所( ) 運( )

   拉( ) 故( ) 久( ) 低( ) 始( )

   泣( ) 敵( ) 夕( ) 底( ) 抬( )

   已( ) 其( ) 苦( ) 洞( ) 貓( )

   己( ) 具( ) 若( ) 同( ) 描( )

   飽( ) 失( ) 關( ) 舊( ) 文( )

   泡( ) 先( ) 天( ) 但( ) 丈( )

   得( ) 快( ) 現( ) 樣( ) 向( )

   很( ) 塊( ) 觀( ) 洋( ) 回( )

   灰( ) 別( ) 到( ) 次( ) 哈( )

   滅( ) 令( ) 倒( ) 吹( ) 恰( )

   畫( ) 奶( ) 打( ) 趕( ) 無( )

   魚( ) 仍( ) 釘( ) 起( ) 元( )

   及( ) 總( ) 句( ) 清( ) 肚( )

   極( ) 忠( ) 包( ) 請( ) 吐( )

   各( ) 休( ) 干( ) 還( ) 抱( )

   名( ) 體( ) 千( ) 過( ) 飽( )

   份( ) 扎( ) 面( ) 很( ) 處( )

   分( ) 亂( ) 而( ) 根( ) 外( )

   三、我會照樣子,給生字加偏旁變成新字,再組詞。

   例: 木 休 ( 休 息 )

   分 ( ) 斤 ( ) 井 ( )

   立 ( ) 火 ( ) 去 ( )

   也 ( ) 臺 ( ) 古 ( )

   寸 ( ) 下 ( ) 合 ( )

   土 ( ) 欠 ( ) 未 ( )

   元 ( ) 月 ( ) 化 ( )

   早 ( ) 日 ( ) 田 ( )

   方 ( ) 少 ( ) 由 ( )

   鳥 ( ) 馬 ( ) 毛 ( )

   上 ( ) 人 ( ) 分 ( )

   不 ( ) 火 ( ) 半 ( )

   去 ( ) 且 ( ) 工 ( )

   井 ( ) 關 ( ) 云 ( )

   午 ( ) 也 ( ) 爪 ( )

   采 ( ) 門 ( ) 員 ( )

   力 ( ) 巴 ( ) 米 ( )

   苗 ( ) 見 ( ) 包 ( )

   另 ( ) 東 ( ) 青 ( )

   同 ( ) 與 ( ) 女 ( )

   亡 ( ) 占 ( ) 立 ( )

   斤 ( ) 果 ( ) 生 ( )

   至 ( ) 良 ( ) 舌 ( )

   白 ( ) 牙 ( ) 干 ( )

   可 ( ) 尤 ( ) 北 ( )

   只 ( ) 此 ( ) 古 ( )

   四、我會照樣子,給生字換偏旁變成新字,再組詞。

   例: 林 休 ( 休 息 )

   紛 ( ) 卻 ( ) 新 ( )

   估 ( ) 恰 ( ) 始 ( )

   華 ( ) 郵 ( ) 呵 ( )

   箱 ( ) 彩 ( ) 跑 ( )

   岜 ( ) 顆 ( ) 頌 ( )

   訶 ( ) 精 ( ) 致 ( )

   塊 ( ) 過 ( ) 忘 ( )

   砂 ( ) 戰 ( ) 空 ( )

   進 ( ) 碼 ( ) 垃 ( )

   地 ( ) 硐 ( ) 錨 ( )

   脒 ( ) 頡 ( ) 完 ( )

   字 ( ) 悅 ( ) 祖 ( )

   五、寫出帶有下列偏旁的字。

   亻:( )( )( )彳:( )( )( )口:( )( )( )

   氵:( )( )( )冫:( )( )( )木:( )( )( )

   讠:( )( )( )目:( )( )( )魚:( )( )( )

   辶:( )( )( )扌:( )( )( )足:( )( )( )

   犭:( )( )( )纟:( )( )( )月:( )( )( )

   忄:( )( )( )蟲:( )( )( )鳥:( )( )( )

   心:( )( )( )艸:( )( )( )土:( )( )( )

   日:( )( )( )⺮:( )( )( )女:( )( )( )

   穴:( )( )( )石:( )( )( )刂:( )( )( )

   走:( )( )( )米:( )( )( )雨:( )( )( )

   饣:( )( )( )钅:( )( )( )宀:( )( )( )

   阝:( )( )( )父:( )( )( )?:( )( )( )

   ?:( )( )( )亠:( )( )( )爫:( )( )( )

   丷:( )( )( )囗:( )( )( )?:( )( )( )

   六、按要求填空。

   “亻”的字與 有關;“彳”的字與 有關;

   “口”的字與 有關;“氵”的字與 有關;

   “冫”的字與 有關;“木”的字與 有關;

   “讠”的字與 有關;“目”的字與 有關;

   “魚”的字與 有關;“辶”的字與 有關;

   “扌”的字與 有關;“足”的字與 有關;

   “犭”的字與 有關;“纟”的字與 有關;

   “月”的字與 有關;“忄”的字與 有關;

   “蟲”的字與 有關;“鳥”的字與 有關;

   “心”的字與 有關;“艸”的字與 有關;

   “土”的字與 有關;“日”的字與 有關;

   “⺮”的字與 有關;“女”的字與 有關;

   “穴”的字與 有關;“石”的字與 有關;

   “刂”的字與 有關;“走”的字與 有關;

   “米”的字與 有關;“雨”的字與 有關;

   “饣”的字與 有關;“钅”的字與 有關;

   “宀”的字與 有關;

   七、我會分類。

   花 送 忽 己 困 請 吃

   因 問 文 間 園 黑 跟 入

   獨體字: ,我還能寫出兩個這種結構的字: 、 。

   左右結構: ,我還能寫出兩個這種結構的字: 、 。

   上下結構: ,我還能寫出兩個這種結構的字: 、 。

   半包圍結構: ,我還能寫出兩個這種結構的字: 、 。

   全包圍結構: ,我還能寫出兩個這種結構的字: 、 。

   八、我能把下列詞語補充完整。

   ( )干( )凈 ( )心( )意 ( )死( )生 ( )面( )方

   ( )斤( )兩 ( )顏( )色 ( )光( )色 ( )上八( )

   五花( ) ( ) ( )全( )美 ( )山( )水 ( ) ( )為二

   ( ) ( )一毛 ( ) ( )大笑 ( ) ( )大睡 ( )高( )烈

   ( )蹦( )跳 ( ) ( )奮勇 各( )各( ) ( )急敗( )

   ( )慌( )急 冰( )雪( ) ( ) ( )飄飄 ( ) ( )呼嘯

   九、我會在( )里填上合適的詞。

   一( )鞋 一( )牛 一( )筆 五( )樹 九( )傘

   一( )井 三( )書 一( )水 一( )花 一( )課

   一( )信 一( )馬 一( )牛 五( )云 一( )山

   一( )雪花 五( )飛機 六( )小船 一( )鏡子 一( )翅膀

   一( )牛角 一( )眼鏡 一( )尾巴 一( )葡萄 一( )蘋果

   一( )蝴蝶 六( )桌子 一( )牛叫 八( )衣服 一( )房子

   一( )蝌蚪 一( )小象 一( )花園 一( )尺子 三( )燕子

   十、寫出下列詞語的意思相反的詞。

   暗-( ) 正-( ) 退-( ) 短-( ) 新-( )

   粗-( ) 深-( ) 開-( ) 上-( ) 黑-( )

   丑-( ) 臭-( ) 來-( ) 哭-( ) 前-( )

   男-( ) 大-( ) 老-( ) 多-( ) 錯-( )

   里-( ) 濕-( ) 慢-( ) 那-( ) 左-( )

   東-( ) 南-( ) 壞-( ) 矮-( ) 多-( )

   失敗-( ) 復雜-( ) 困難-( )

   驕傲-( ) 小氣-( ) 馬虎-( )

   低頭-( ) 熟悉-( ) 討厭-( )

   十一、照樣子,寫詞語。

   1.例:一朵朵云彩

   2.例:濕漉漉

   3.例:嘰嘰喳喳

   4.例:飛來飛去

   5.例:又聰明又勇敢

   6.例:春雨沙沙沙

   7.例:一干二凈

   8.例:樹葉飄 樹葉飄飄

   ( ) ( )

   ( ) ( )

   十二、一字組多詞。

   春( )( )( )( )

   葉( )( )( )( )

   直( )( )( )( )

   真( )( )( )( )

   十三、選詞填空。

   再 在

   1.老爺爺 校門口和我說:“小朋友 見!”

   步 布

   2.媽媽對我說:“你如果進 了,我就給你買一只 熊。”

   圓圓的 青青的 清清的

   3.一群在 草原上吃草。

   4.蜻蜓停在 荷葉上休息。

   5.一群小魚在 湖水里游來游去。

   迷 瞇 咪 謎

   6.小貓 在院子里叫個不停。7.奶奶 著眼睛看書。

   8.同學們在猜 語。9.我把 路的小朋友送回家。

   元 員 園 圓

   公( ) ( )餅 黨( ) 隊( ) 花( )

   ( )圈 ( )旦 二( ) ( )工 動物( )

   她 他 它

   10.小鳥受傷了,我要好好照顧( )。11.( )是我姐姐。

   12.爸爸不在家,( )去上班了。

   十四、填空。

   1. 依山盡, 入海流。欲窮 , 一層樓。

   2.小時 ,呼作 盤,又疑瑤臺鏡, 端。

   3.春眠 曉, 聞啼鳥。 聲, 落 。

   4. 鶯 ,拂提楊柳醉春煙, 散學 ,忙趁 放紙鳶。

   5. 之計在于 , 之計在于晨, 之計在于 , 之計在于勤。

   6. ,百年樹人。

   7. , 難買寸光陰。

   8.解落 ,能開 , ,入竹萬竿斜。

   9.華夏 ,燦爛 ,地大又物博,巨人 。

   10. 對霧, 對霜, 對 ,朝霞對夕陽。

   桃對 ,柳對 , 對水秀, 對 。

   十五、把下面的詞語連起來組成句子,并加上合適的標點符號。

   1.認真地 燈下 紅紅 寫字 在

   2.我們 給 常常 澆水 小樹

   3.穿上 奶奶 棉鞋 溫暖的

   4.家鄉 北方 我的 在

   5.懷抱 我們 祖國 生活在 的

   6.“六一” 日子 兒童節 我 最快樂的 是

   7.玉米 在 農民 地里 種

   8.在 小羊 吃 小牛 青草 和

   9.耳朵 大象的 大扇子 像 一把

   10.小軍 我 是 好朋友 的

   十六、給下面的句子加上標點符號。

   1.春雨沙沙沙 下得更歡了 2.小苗躲到哪里去了

   3.下雨了 我們撐起花花碌碌的小傘

   4.公園里的荷花真美呀 5.您是在畫鳥嗎

   6.我看見爸爸走了過來 7.這個西瓜真大呀

   8.天上的太陽為什么是紅色的呢 9.啊 可憐的小鳥

   10.昨天下午 我和姐姐在河邊捉魚

   11.王二小常常一邊在山坡上放牛 一邊幫組八路軍放哨

   12.我進步了 媽媽送我一個布娃娃

   13.香蕉 蘋果 鴨梨和西瓜都是水果

   14.燕子媽媽點點頭 說 你再去仔細地看看

   15.小豬聽了 立刻在貓的身體兩旁天上了一對翅膀

   16.媽媽 您能給我買一條裙子嗎 17.姐姐 您給我一個蘋果吧

   18.爸爸 您能告訴我小明是一個什么樣的人嗎

   19.爺爺 您寫的字真是太漂亮啦

   20.一只美麗的小鳥 在雨絲里飛來飛去 最后停在了我家的陽臺上

   21.操場上 同學們正高興地玩耍著

   22.我的文具盒里有鉛筆 尺子 橡皮 三角板

  Copyright @ 2006 - 2018 學習啦 All Rights Reserved

  學習啦 版權所有 粵ICP備15032933號-1

  我們采用的作品包括內容和圖片全部來源于網絡用戶和讀者投稿,我們不確定投稿用戶享有完全著作權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果侵犯了您的權利,請聯系:xuexila888@qq.com,我站將及時刪除。

  學習啦 學習啦

  回到頂部
  58福彩app
  <em id="anqlw"></em>
  1. <form id="anqlw"><acronym id="anqlw"></acronym></form>
  2. <progress id="anqlw"></progress>

   <em id="anqlw"><tr id="anqlw"></tr></em>
   <em id="anqlw"></em>
  3. 00755b.com | www.msc-msc.com | xl18.org | www.4331m.com | 063971.com | www.177741.com | www.9737zz.me | 2767e.com | 2096i.com | www.982935.com | www.1869b.com | www.26163n.com | www.cz3065.com | 67890xx.com | www.xinyc6.com | www.33336001.com | www.pu1177.com | 3336944.com | www.9356v.com | www.4238.com | www.936271.com | www.u456x.com | www.hg44768.com | 6269cc.com | www.923733.com | www.xpj3133.net | www.32126f.net | 26668h.com | www.949405.com | www.xpj77123.com | www.4972r.com | www.0686222.com | 61652b.com | www.998349.com | www.hg173b.com | www.hg2083.com | 20776633.com | smh168.com | www.50054k.com | www.171717.cc | 765905.com | 6363e.com | www.022j.cc | www.hyi664.com | www.1005cm-11sadfadssdxczfvadsfasdfasdcac.com | 7720796.com | 78666c.com | www.42042.cc | www.3978l.com | www.163a55.com | www.9846f.com | 43430524.com | 6095hb.com | www.607325.com | www.win9789.com | www.amdc0066.com | www.333222b.com | 2844x.com | p888hh.com | www.160592.com | www.99788l.com | pjpj.cc | 79333040.com | pp88.asia | 9964i.com | www.795917.com | www.977008.com | www.50999c.com | www.122445.com | r47479.com | 2257013.com | 123456uu.cc | www.87668a.com | www.w796.com | www.5854l.cc | 0434377.com | www.6678699.com | www.hg8483.com | www.xpj16685.com | www.753956.com | 00774ww.com | www.22076.com | www.6832l.com | y7065.com | www.807882.com | www.7782q.com | 316i.cc | www.18997.com | www.652699.com | 44488q.com | www.45598o.com | 3131d.cc | www.4467111.com | www.394277.com | 5443c.com | www.0014t.com | 2214rr.com | www.3w25.com | 15a40.net | www.66.42.42.157 | 2934com.com | www.133141.com | www.912482.com | zhcpgg.com | www.26299z.com | 68228q.com | www.ya2019j.com | 454647.com | www.5504m.com | 567pj.com | www.scw452.com | 9168b.com | www.xg40.com | www.060899.com | www.jh829.com | www.998924.com | 5446kk.com | www.77803q.com | 38738733.com | www.89777y.com | yf788.net | www.68993257.com | 2247gg.com | www.7fk.com | www.608333.com | www.flcb4.com | thrlvxzt.cn | www.588vip.cc | 88113885.com | www.357411.com | www.ab678.com | hrbbdyy.com | 55nn8332.com | www.51515t.com | www.497875.com | 3405ll.com | www.6cpb.com | www.hg1557.com | 4289d.com | 7030055.com | www.848524.com | 57bet.cc | www.652851.com | 5856oo.com | www.50999m.com | 97799o.com | kf121.net | www.hg290.com | www.345311.com | 3522s.cc | www.91233b.com | 3640tt.com | www.sdoroviy.com | sb83.com | www.480025.com | 6002a.com | www.v948v.com | jdwxs.com | www.yinhecc55.com | www.js8600 | 2824y.net | www.5657598.com | 22299ii.com | www.983480.com | www.0006358.com | www.533081.com | www.3657f.com | www.282990.com | www.8124i.com | www.2109r.com | 1168k.com | www.50732z.com | 256777q.com | www.7714e.com | 50099i.com | www.3126q.com | www.fh7777.com | www.dcw566.com | www.799666u.com | 22294400.com | www.37377w.com | www.yy8800.com | xpj01988.com | www.377666q.com | 2127p.com | www.12455e.com | 6647g.com | www.178775.com | www.hg3882.com | 44betbet365.com | www.98698j.com | 3405sss.com | www.77074.com | 226688j.net | www.022190.com | www.79095s.com | 00ss8331.com | 2546p.com | www.0270y.com | www.vns956.com | 0343h.com | www.qm72.com | www.23545.com | 9679l.com | www.011888a.com | www.001439.com | g40033.com | www.802533.com | www.js423.com | 3405mmm.com | www.730265.com | www.20180077.com | 1231313.com | feicai0511.com | www.4447795.com | 0860b.com | www.fcff8.com | www.77787yh.com | www.a2a888.cc | 1168a.com | www.818807.com | www.99552yy.com | www.77537m.com | bb5002.com | www.81608t.com | www.122yh.com | 2618b.com | www.08588s.com | www.hg3373.com | 35zz.vip | 5360.com | 1259i.com | www.686783.com | www.0601q.com | www.1667777.com | www.9599677.net | 8547bb.com | amblr87570.com | www.c6096.com | www.050881.com | www.c46.bet | www.pj8458.com | 3788.link | 666vn77.com | www.tlcp2.com | www.06820o.com | www.7772558.com | mg4156.vip | zz811.com | www.751898.com | www.3790011.com | www.98698w.com | www.4778.com | www.yh18826.com | www.xw1122.com | 3121t.com | www.923733.com | www.33qxc.com | www.7714t.com | www.81608l.com | www.e063801.com | www.sun3678.com | www.60245.com | www.www-16387.com | 2127pp.com | aa00558.com | www.853199.com | www.7793j.com | www.109337.com | www.3846ff.com | www.4828338.com | www.1076009.com | www.zs4444.com | www.sjg118.com | www.68666n.com | b3405.com | 689030.com | www.8520m.com | www.388kf.com | www.512988.com | www.365109a.com | www.558077.com | www.d30226.com | www.88807m.com | www.32666i.com | www.0999js.com | www.long260.com | 3121yy.com | n1915n.com | 3559eee.com | 90856i.com | 7042004.com | 2844s.com | 1064g.com | xhgx2.com | 33318f.com | 55188.com | www.033033c.com | www.vns365x.net | www.538598.com | www.59040.com | www.81608s.com | www.hm7288.com | www.32123v.com | 11989y.com | sjg003.com | 42422.com | 2306k.com | www.hg00895.com | 4461f.com | 3009m.com | www.407776.com | www.998msc.com | www.179999.com | www.wi6666.com | www.58908.com | www.84499t.com | www.66ffj.com | www.234827.com | 664975.com | 4912e.com | 34k35.com | www.5197365.com | www.288988c.com | www.624204.com | www.89656a.com | uuu4165.com | www.lb0044.com | www.57800g.com | www.x88789.com | www.811675.com | 58802s.com | 69448866.com | www.4xinhao.com | www.97cp678.com | www.hr1555.com | www.558403.com | 517801.com | 50099z.com | www.pj8610.com | www.377666s.com | www.022hk.cc | 2677kkk.com | 5589y.com | www.DF83.com | www.542998.com | swtyddd.com | www.swin988.mobi | www.83993c.com | bcbm688.com | www.vns7730.com | www.35252o.com | www.809182.com | 88851u.com | www.xpj8812.com | www.44458c.com | 430036com | www.4972rr.com | www.vip9583.com | www.250756.com | 4960066.com | www.9999kk.com | www.918li.com | hr1811.com | www.bet544.com | www.8577h.cc | qhc50.com | www.1869h.com | www.493337.com | www.580780.com | ggg1915.com | www.310935.com | www.46976.com | xinvip9.com | www.88807x.com | www.sxyl0.com | 90659.com | www.60886v.com | 2013055.com | www.73256.com | www.848966.com | n47479.com | www.48283333.com | ee40033.com | www.824546.com | 5443ss.com | www.39666.com | www.320660.com | www.y611.com | www.950665.com | 2698g.com | www.81520p.com | 7599cc.com | www.555xx.cc | bx394.com | www.cao880.com | www.731091.com | 5804h.com | www.2221107.com | 3957v.com | www.91779i.com | 08159v.com | www.blr730.com | 7720f.net | bcylc33.com | www.50051d.com | 3685l.com | www.86677.com | cp088v.com | www.5099tt.com | 5906hh.com | www.98cpw.com | c67890.com | www.491977.com | 1813ee.com | www.4331s.com | 896320.com | www.ct8866.com | 1479u.com | www.676944.com | www.2077w.com | www.349277.com | www.8880165.com | 0600y.cc | www.0012.com | p35151.com | www.560231.com | www.amjs9.com | 62222v.com | www.hd8677.com | 123456pp.cc | www.708609.com | www.492013.com | qy228.vip | www.111128.com | 63305c.com | 32126b.net | www.amvip111.com | so111.cc | www.599546.com | www.60333.com | 51133tt.com | www.gyfc0.com | www.00057.com | 1397.com | www.901512.com | www.11119dz.com | 666365.bet | www.959079.com | www.266555a.com | 4488c.com | www.895010.com | www.8956.com | 8577d.cc | xycp88.com | www.3334331.com | www.4625s.com | 77605o.com | www.c300.cc | www.yc7777.com | 2443b.com | c2554.com | www.js18600.com | www.65884.com | 11oo8331.com | 7196ss.com | www.33588n.com | www.46678.com | qq365i.com | ylzz633.com | www.0601v.com | www.37767.com | 9339999y.com | 6033p.com | www.66332x.com | www.110732.com | 7508d.com | 656456.com | www.9lbc.com | www.40288v.com | 3434ccc.com | www.0270f.com | www.58665k.com | www.00048js.com | 98955z.com | www.196057.com | www.0601b.com | www.5m5.com | www.k88875.com | blr135.com | 2506o.com | www.c1456.com | www.8855gvb.com | www.2302321.com | www.hg423.com | 8381006.com | 1094bo.com | 2419.com | www.612110.com | www.abc3588.com | www.752suncity.com | 55818e.com | 32212t.com | 1435.tv | www.36166p.com | www.28000s.com | www.06797x.com | 538.cc | 5000008059.com | www.108075.com | www.9478p.com | www.91779u.com | www.xh0066.com | www.hg3442.com | 316m.cc | 11885003.com | www.040415.com | www.13czj.com | www.4102y.com | www.hg3837.com | 61652k.com | 3868yhzz.com | ydgj1515.com | 706809.net | www.163025.com | www.016ac.com | www.62778855.com | www.69567f.com | www.998855u.com | www.sky788.com | www.330zr.com | 50099y.com | 0245i.com | spj5566.com | www.196063.com | www.342077.com | www.904830.com | www.0014j.com | www.81520z.com | www.68993227.com | www.28850.com | www.4078p.com | www.38345f.com | www.2244-0880.com | www.095985.com | www.y73333.com | www.09569t.com | www.vns993.cc | www.7720c.com | www.ylg3099.com | 7004.am | 51335h.com | 6hg5588.com | www.taobaobo5.com | www.fh7777.com | www.86611o.com | 0747i.com | 5002yyy.com | 5509n.com | www.033033a.com | www.5665699.com | www.373xpj.com | www.00618n.com | www.jz352.com | www.79696.com | www.t948t.com | www.mgm868003.com | www.18123.com | www.90365vip.com | www.3668o.com | www.761996.com | www.53900i.com | 47749q.com | 3559.com | 3522mm.com | 5429u.com | www.77537x.com | www.003344.cc | www.71585.com | www.81508.com | www.2418z.com | www.35czj.com | www.52303i.com | bojue02.com | ag81155.com | www.nnn801.com | www.xw2200.com | www.945suncity.com | www.4521k.com | www.96386d.com | www.501342.com | 68455.com | 87965cc.com | 3424d.com | www.lhj2288.com | www.d80288.com | www.33588y.com | www.73736e.com | 2566h6.com | lch8898.com | www.82810.com | www.75600v.com | www.0194002.com | www.260929.com | 0652y.com | www.un333.com | www.bet365a7.com | www.954321a.com | www.611506.com | 1429e.com | 985599.com | www.qhxl.com | www.77802x.com | 77772007.com | 3379n.com | www.xlcp.com | www.890723.com | hg0088.sh | www.88807y.com | www.7920x.com | www.126730.com | 11005w.com | www.4212q.com | www.550346.com | 40033e.com | www.84345.com | www.lin567.com | dd38648.com | www.89hghg.com | www.61500.cc | 8747.com | www.791555.com | www.081wy.com | 4461.com | www.9299.cc | www.390366.com | 2147788.com | www.71071h.com | www.025616.com | 6245a.com | www.506830.com | 914903.com | www.58777r.com | www.3552n.com | iii67890.com | www.89599d.com | 2018.so | www.20167744.com | www.630675.com | 38989a.com | www.hg09.com | 01234mm.com | www.07679b.com | hr1811.com | www.090091.com | www.422738.com | biying970vip.com | www.99001r.com | 8159e.cc | www.98488.com | 2618g.com | www.l5503.com | 272ff.net | www.pj05.com | www.81678u.com | www.10899c.com | www.903839.com | www.56733l.com | www.ssme8.com | 50026655.com | www.3552a.com | 1wns.com | www.762933.com | www.110022.com | www.330652.com | www.09569k.com | www.091899.com | www.14900a.com | feicai0812.com | www.g78306.com | 1407r.com | www.o456x.com | 6594jj.com | www.35700cc.com | 5201314777.com | www.73990c.com | 1cp077.com | www.71071t.com | 78782325.com | www.80075r.com | feicai0571.com | www.3890s.com | www.38200s.com | www.303483.com | www.552318.com | pj600600.com | www.xb88.com | www.ag88100.com | www.68568e.com | www.1200msc.com | 52599d.com | www.77801f.com | www.4972uu.com | k1.z6528.com | www.huangma25.com | 365vip400.cc | www.691071.com | www.tyc855.com | hg0088.tech | www.hg6767.com | www.4759ff.com | 0434311.com | www.4521y.com | f3144.com | 6261621.com | www.pj848.com | 5004ss.com | 2381005.com | www.16065o.com | www.vns1209.com | 4379a.com | www.81608k.com | www.3459u.com | 3614s.com | www.81678l.com | www.2078b.com | wtx2563.com | www.8816r.com | www.593333.com | 7508t.com | 22556h.com | www.tyc88555.com | www.828798.com | 4036vv.com | 884192.com | www.7714t.com | www.hggj2288.com | d1915.com | 88740c.com | www.4520088.com | www.hg1767.com | 3846a.com | am2948.com | www.3036222.com | www.20199zz.com | www.6kk.com | ii01234.com | 6446zz.com | www.51515x.com | www.bai5544.com | 55818k.com | 1331ff.com | www.c1825.com | www.4996cz.com | www.7830n.com | 7599y.com | 5004rrr.com | www.u77929.com | www.677256.com | www.311sunbet.com | 159666z.com | 0434344.com | www.35918i.com | www.6364p.com | www.792072.com | www.199088.com | www.280280.com | 6487lll.com | 1429t.com | www.869455.com | www.tyc44222.com | www.7225r.com | www.345567.com | www.00618t.com | 30019s.com | 1253-2.com | xg7111.com | 9398800.com | www.549810.com | www.35918l.com | www.55676x.com | www.00773f.com | www.3171d.com | www.980999.com | www.777444r.com | 79964g.com | 6118r.com | long397.com | 34n35.com | 23599l.com | 8538j.com | 543c.cc | 73999n.com | sypk10.com | 2139.com | 8182v.com | 2373h.com | 8577p.cc | 7003pp.com | 0234ff.com | yun968.com | 3222n.cc | 2934com.com | 7893w07.com | 6175t.com | lh66.com | 9068u.com | 4116s.com | 4340r.com | 8988222.com | dzj9966.com | 3434zzz.com | 7375.com | www.xpjdc.com | www.99997488.com | www.23277.com | www.jinying28.com | www.xfc88.com | www.848777g.com | www.7036jj.com | www.97828d.vip | www.52303d.com | www.189999a.com | www.043552.com | zhcp74.com | 33115uu.com | 407.com | 00773u.com | www.g6tk.com | www.wdylc.com | www.hg98.la | www.3691c.com | www.35918s.com | www.771645.com | www.024028.com | 22117.com | 7599.cc | www.vns82222.com | www.29msxfptc.com | www.56011s.com | www.caim3.com | 56988xx.com | 2077hh.com | 4023n.com | www.57sun.com | www.704902.com | www.00840g.com | hg88814.com | 69443399.com | 1592g.com | www.777567.com | www.7920c.com | www.701524.com | 3482k.com | 2851p.com | www.rb05.com | www.99080044.com | www.197560.com | 3844w.com | www.wxr77.com | www.288988c.com | www.1035u.com | 4508dd.com | la688.com | www.vns1033.com | www.6646.com | 0986.com | www.115527a.com | www.766464.com | 7736002.com | www.4763228.com | www.57800g.com | www.769289.com | 380111666.com | www.87msc.com | www.xpj815.com | www.183498.com | 55967s.com | www.665335.com | www.r7766.com | 7508x.com | 15a1.net | www.829797c.com | www.711448.com | 4488cc.com | www.hg8052.com | www.27czj.com | 3846ooo.com | www.392066.com | www.c1391.com | 66671t.com | www.166347.com | www.7782o.com | 7616.cc | www.hg9935.com | www.6832c.com | 8522uuuu.com | www.cfcp789.com | www.680477.com | jjj40033.com | www.rycp165.com | www.193629.com | c51.cc | www.rrqp222.com | 2222ht.net | www.hg3255.com | www.975961.com | tz883.com | www.829797a.com | ss5443.com | www.88807q.com | www.980797.com | 25288v.com | www.6687c.com | blm733.com | www.js888800.com | www.010986.com | www.3435555.com | www.89894n.com | 32212z.com | www.b35ff.com | 2418n.com | www.pj1314.com | www.676944.com | 90307v.com | www.588yc.com | 500000777.com | www.68689h.com | 2127hh.com | www.7240a.com | 574747.com | www.40288l.com | 57157l.com | www.820568.com | r08199.com | www.8899kcd.com | 71707l.com | www.63800v.com | 3640w.com | www.79707.com | 9506e.com | www.4923d.com | 28288i.com | www.6364d.com | 7736f.com | www.586031.com | www.55268vv.com | www.202429.com | www.kelake22.com | 0343v.com | www.qmc0011.com | w08199.com | www.97828o.vip | ff38648.com | www.26163d.com | www.kfa6.com | www.568380.com | www.095985.com | 569pj.com | www.4521g.com | 4633377.com | www.6364.com | www.xh4477.com | 44488y.com | www.81508z.com | 0805u.com | www.730678.com | www.le888w.com | 7681003.com | www.39500y.com | www.js707.com | feicai0931.com | www.ejylc15.com | www.7720w.com | 2381lll.com | www.xx888.cc | www.wi9999.com | 2934com.com | www.5446t.com | www.zq.hk | 22117g.com | www.yi770.com | www.a456x.com | am2015.cc | yth14.net | www.91233s.com | www.100449.com | 8449ff.com | 1483u.com | www.7415vv.com | 99111aa.com | 1706766.com | www.9646d.com | www.33sunncity.com | 8547e.com | www.338073.com | www.704904.com | www.881215.com | 7736002.com | www.807839.com | www.1851136.com | www.vns338.com | 2229tz.com | www.976527.com | www.9737xx.me | www.js80288.com | 9149x.com | www.117809.com | www.dsj11.com | www.js629.com | 30006u.com | 7599kk.com | www.927793.com | www.40288i.com | www.hy229.com | 28839.com | 3066sss.com | www.648377.com | www.7920c.com | www.11kj.com | www.hg1020.net | 3568nn.com | 175080.com | www.755690.com | www.3775h.com | www.d22365.com | www.728055.com | d2490.com | 1665e.com | www.717885.com | www.ykylc00.com | www.67msxfpt3.com | www.330099c.com | 7779j.cc | 33432k.com | 22207g.com | www.83993e.com | www.002hy.cc | www.97828h.vip | www.559159.com | www.v99950.com | hg0698.com | 4036hh.com | 500000759.com | 3379v.com | www.974091.com | www.hg6767b.com | www.279050.com | www.19880s.com | www.v15501.com | www.28758f.com | 20188u.com | 6137i.com | 2334vip4.com | 22098m.com | youfa560.com | 5456x.com | c99345.am | uu1916.com | bg7666.com | 99567d.com | qcloud.com | 9539u.com | www.150962.com | www.209882.com | www.444075.com | www.770935.com | www.755216.com | www.891085.com | www.779635.com | www.hc8878.com | www.qlc3.com | www.771245.com | www.998855a.com | www.717671.com | www.530861.com | www.150961.com | ditu.so.com | 5622z.com | 6701b.com |